28.01.2015

Zespół BORTH

Aleksandra Taradowska-Kostrzewa – prezes Spółdzielni Socjalnej Perunica

Anna Jurczyk-Miżejewska – wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Perunica, animatorka kultury

Maya Mirosława Tomanik – specjalistka ds. marketingu, animatorka kultury

Aneta Musiałek – koordynator sprzedaży

Anna Białek-Cebula – koordynator sprzedaży

Barbara Bogacz-Brzezińska – animator turystyczny

Marcin Dobrzański – pracownik ds. turystyki, przewodnik, fotograf

zespół Borth

 

strzałka